Medya İlişkileri Yönetimi :

Medya İlişkileri Yönetimi; hedef odaklı stratejik iletişim planı çerçevesinde oluşturulan mesajların hedef kitle ve sosyal paydaşlara doğru zamanda ve etkili bir biçimde iletilmesini sağlar.

Medya; gündem belirlemede etkili, kamuoyu oluşturmada ise önemli bir araçtır. Etkili ve başarılı medya ilişkileri ile bireysel ve kurumsal olarak zihinlerde iz bırakır, farkındalık yaratırsınız! Medyada hedeflenen algının oluşturulması, medyanın önem ve öncelik verdiği konular, kişiler, kurumlar arasına girebilmeniz  toplumun zihinsel haritasında da sizi önemli ve öncelikli hale getirir.

Karşı karşıya kaldığınız, kalabileceğiniz sorun, konu veya fırsatlar karşısında uyum göstermek, öncelik almak ya da bunları sınırlamak, karşı stratejiler geliştirmek ve  bunlardan katma değer elde edebilmek sağlıklı ve gerçekçi bir medya ilişkileri ile üretilebilir.

Medya dinamiklerinin gerçekliğinde yürüttüğümüz bu hizmet; Bizim en güçlü olduğumuz alanlardan biridir. Bir medya stratejisinin belirlenmesini, medya planının oluşturulmasını, uygulanmasını, medya ile kurum arasındaki ilişkilerin sağlıklı, etkili ve olumlu yönetimini, kriz dönemlerine özgü interaktif çözüm planlarını içerir.

Medya planlarını ülkenin, medyanın,  kurumun gündemine bağlı olarak güncelleyerek uyguluyoruz.  Mesajları medyanın gereksinimine, haber değerine göre oluşturuyor, farklı mecralar için ( ekonomi, magazin, internet, televizyon ) farklı stratejiler geliştiriyoruz ve gerçekleştiriyoruz.  Bizim haber süzgecimizde değer bulmayanları medyaya iletmeyi tercih etmiyoruz. Bunun da medya mensupları ile şirketimiz arasındaki ilişkiyi güçlü, sürdürülebilir ve saygın kıldığına, karşılıklı ortak paydalarda buluşturduğuna inanıyoruz.

Biz medyanın dilini, medyanın mutfağını, medyanın istemlerini ve beklentilerini biliyoruz. Bu çerçevede medyayı  iş ortaklarımızın beklentileri ve hedefleri ile daha sağlıklı ve güçlü bir platformda buluşturuyoruz. Güçlü bir iletişim köprüsü oluşturarak pozitif değer katan, farkındalık yaratan,  özel, sağlıklı, gerçekçi ve sürdürülebilir başarıları içeren stratejilere imza atıyoruz.

Medya İlişkileri Yönetimi Hizmetlerimiz :

  •         2P ajansı, hizmet verdiği kurumun rakiplerinden farklılaşmasını; lideri, çalışanları, ürün ve hizmetleriyle daima sektöründe referans kaynağı olmasını hedefler ve medya ilişkilerini de buna göre inşa eder.
  •         Medya İlişkileri Yönetimi ile markalar basın bültenleri, röportajlar, basın davetleri, toplantılar ve basın raporları gibi iletişim araçlarını kullanarak hedef kitleye verilmek istenen mesajı ulaştırır.
  •         Biz de sunduğumuz hizmet ile medyayı iş ortaklarımızla buluşturuyor, çalıştığımız markalara uygun hazırladığımız projelerle basında daha fazla yer almasını sağlıyoruz.
  •         Müşterilerinin iş hedefleri doğrultusunda medya planları hazırlar ve bu planları ülkenin / medyanın / kurumun gündemine bağlı olarak güncelleyerek uygular.
2P - خدمات العلاقات العامة والتسويق الرقمي - ادارة العلاقات الاعلامية
Uzmanlarımız Sizleri Bekliyor!